Monday, November 3, 2008

Strategic Vision:OHIO Mccain +2

Mccain 48%
Obama 46%

No comments: